Woningbouw

Het Business Assistance Center (BAC) Project Steward Program, een completere procedure voor de voorlopige beoordeling van een project en de “One-Stop-Shop for Permits”-aanpak helpen de afdeling Bouw van de stad om het proces voor de afgifte van bouwvergunningen te versnellen.

Het doel is het aantal vergunningen dat op dezelfde dag wordt afgegeven te verhogen en de tijd die nodig is om andere bouwvergunningen te beoordelen, goed te keuren en af te geven terug te brengen tot 3-5 werkdagen nadat de aanvraag is ingediend.

Ongeveer 84 procent van alle bouwvergunningen wordt op dezelfde dag afgegeven.

De afdeling Vergunningen van de Building Division, kamer 425, City Hall, huisvest de One-Stop-Shop voor vergunningen. Dit initiatief is van cruciaal belang om de tijd die nodig is voor het verkrijgen van een bouwvergunning te verkorten. Hieronder volgen enkele van de kenmerken:

Alle bouwvergunningen voor dezelfde dag en alle routingvergunningen zullen op een centrale plaats (voordeur) worden verwerkt.

Professioneel personeel voor de beoordeling van projecten in historische districten en speciale herontwikkelingsgebieden; geregistreerde ontwerpdeskundigen voor de beoordeling van alle bouwvergunningsaanvragen en -documenten en de goedkeuring van alle dagvergunningen; directe verbinding met het Project Steward Programma van het Business Assistance Center, waar specialisten op het gebied van bijstand aan het bedrijfsleven voorvergaderingen coördineren en helpen bij de versnelde afgifte van vergunningen; professioneel personeel voor de beoordeling van projecten in historische districten en speciale herontwikkelingsgebieden;

Voorbereiding

Controleer of u een vergunning nodig hebt.
Wanneer een structurele verandering of ingrijpende verbouwing wordt aangebracht aan een bestaand gebouw, of wanneer nieuwbouw wordt gepleegd, is een bouwvergunning nodig. In de meeste gevallen is voor routineherstel van gebouwen geen bouwvergunning nodig. Indien nodig zijn aparte vergunningen nodig voor loodgieterswerk, mechanische en elektrische werkzaamheden.

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor doorgaans geen vergunning nodig is
Reparatie of vervanging van dakgoten en regenpijpen; aanbrengen van voorgelakt aluminium, staal of vinyl op dakranden, boeiboorden, dakhellingen en overstekken; plamuren, pleisterwerk, buiten- en binnenschilderwerk, schuren en overspuiten van vloeren, vloertegels, vloerbedekking, vervanging van vloerbedekking door soortgelijke materialen, behang, installatie van kasten; reparatie of vervanging van dakgoten en regenpijpen;
Wanneer de opening niet wordt gewijzigd, vervanging of herstel van bestaande ramen en kozijnen; installatie van stormramen en -deuren, beglazing en vervanging van glas; vervanging of herstel van buitendeuren en niet brandwerende binnendeuren wanneer de opening niet wordt gewijzigd;
buitentrappen en/of -treden die zich op de grond bevinden en niet aan de constructie zijn bevestigd en binnen de eigendomsgrenzen liggen; verharde oppervlakten voor woondoeleinden op hetzelfde perceel als de hoofdconstructie, zonder daken, afdekkingen of omheiningen; werkzaamheden op het terrein, landschapsaanleg en het uitgraven van vulmateriaal waardoor een permanente verandering van minder dan een voet in de hoogte van het perceel wordt veroorzaakt;

Radio- of televisie-antennes zonder schotelantenne die niet meer dan 12 voet hoog zijn; tenten die minder dan 1.000 vierkante voet groot zijn; standbeelden op privé-terrein.
Werkzaamheden waarvoor een bouwvergunning nodig is, staan hieronder vermeld.
Nieuwe structuren van welke aard dan ook, met inbegrip van hoofdgebouwen, garages, carports, kamer toevoegingen en / of uitbreidingen of vergroting van bestaande kamers; accessoire gebouwen meer dan 50 vierkante meter; veranda’s, dekken, en steunmuren; funderingen en voetstuk reparatie en / of vervanging, onderbouw of stutten van structuur; alle werkzaamheden die de installatie, verwijdering of snijden van een structurele balken, vervanging van draagbalken, of dragende ondersteuning met zich meebrengt; funderingen en voetstuk reparatie en / of vervanging, onderbouwen

Zwembaden met een diepte van meer dan 24 inch of een wandhoogte van meer dan 30 inch en een oppervlakte van 250 vierkante voet of meer; waarbij structurele werkzaamheden en/of steunen betrokken zijn; alle zwembaden met een permanent geïnstalleerd watercirculatiesysteem; alle nieuwe omheiningen van om het even welk type, met uitzondering van de vervanging van bestaande omheiningen, van dezelfde hoogte, van hetzelfde materiaal en op dezelfde plaats in de achtertuin of zijtuin; alle nieuwe omheiningen van om het even welk type, met uitzondering van de vervanging van bestaande omheiningen; alle

Vereisten voor Historisch Behoud

Voor onroerend goed in een historisch stadsdeel of een stadsmonument zijn de volgende goedkeuringen vereist:

schilderwerk aan de buitenkant
dakgoten en regenpijpen, ramen en deuren, gevelbekleding, luifels en luifels, en andere buitenprojecten
Hoewel het bouwbesluit dit niet voorschrijft, eist het bureau voor culturele hulpbronnen gewoonlijk een bouwvergunning. Dit wordt gedaan om de uiterlijke schoonheid van het gebouw te beschermen. Het Cultural Resources Office op (314) 657-3865 of het Register’s Office in het stadhuis kan kopieën geven van de ontwerpvoorschriften voor de 14 historische districten of 112 landmarks.

Door overstromingen getroffen gebieden
Een Floodway Development Permit (overstromingsvergunning) is vereist voor alle bouwprojecten in een gebied dat op de FEMA Floodway- of FIRM-kaarten is aangewezen als overstromingsgebied, zelfs als een bouwvergunning volgens het bouwbesluit niet vereist is.

Vereisten voor tekeningen en plannen
Voor de meeste kleine projecten is het niet nodig om gebruik te maken van de blauwdrukken van een professionele ontwerper. Het zal voldoende zijn om een eenvoudige tekening te maken. Als het bouwwerk echter is afgekeurd of als er brand is geweest, moeten de blauwdrukken worden verzegeld door een geregistreerde architect of een gediplomeerd ingenieur.

Raadpleeg de bouwvoorschriften voor woningen.
Voor het ontwerpen van bouwplannen kunt u de algemene richtlijnen voor woningbouw bekijken of downloaden.

Instructies
Tekeningen en plannen voor het project
Breng 5 sets plannen/tekeningen naar het Vergunningenbureau.

Als het pand in een lokale historische wijk ligt, zijn ook foto’s nodig. Een ontwerper zal bepalen of de aanvraag ter plaatse kan worden ingewilligd of dat deze moet worden doorgestuurd.